I en allt mer komplex kapital- och värdepappersmarknad erbjuder Kjellander & Ramel rådgivningstjänster där Din verksamhet kan dra nytta av konsulternas djupa kunskap och långa praktiska erfarenhet inom compliance-, etik- och regelverksfrågor.

Detta, tillsammans med konsulternas professionalism och snabbhet, innebär en unik fördel för Dig som uppdragsgivare.

Företaget

Vi är din rådgivare inom compliance, etik, regelverk och finansiella tillståndsfrågor. Lär känna oss ytterligare i vår företagspresentation.

Tjänster

Kjellander & Ramel erbjuder konsulttjänster innefattande bl.a. rådgivning och utbildning i compliance-, etik-, regelverks- och finansiella tillståndsfrågor.

Vi vänder oss till såväl tillståndspliktiga som icke tillståndspliktiga företag verksamma på kapital- och värdepappersmarknaden.

Kunder

Våra kunder är företrädesvis företag verksamma inom kapital- och värdepappersmarknaden, exempelvis:

  • fondbolag
  • värdepappersbolag
  • banker
  • börser och marknadsplatser
  • private equity-/riskkapitalbolag